Potentialet er altid stort – uanset branche og størrelse

Skærmbillede 2013-04-11 kl. 21.58.01De fleste virksomheder er dybt afhængige af at deres lead kanaler og pipeline fungerer optimalt.

Det er vores erfaring, at det gør de meget sjældent og at der typisk er et potentiale for vækst på 10-30 % gemt i måden den enkelte virksomhed  arbejder med sin salgskæde og håndtering af salget på.

Vi hjælper derfor i dag virksomheder i mange brancher – f.eks. indenfor IT, Handel, Produktion, Rådgivning & Design, Medier, Arkitektur og Kultur.

… og udfordringerne er meget ofte de samme

Selvom virksomhederne er meget forskellige (på parametre som størrelse, organisering, markeder, kultur, produkter mv.), er udfordringerne med at skabe et effektivt salg typisk de samme.

Tre klassiske problemstillinger er at:

 • Fødekanalen til salget er for svag – fordi man anvender for mange slappe og ufokuserede leadkanaler hvis anvendelse ikke er afstemt til det reelle behov for gode leads hos sælgerne
 • Lead og tilbud tabes på gulvet – bl.a. grundet for dårlig datadisciplin og en svag salgskultur (manglende dokumentation og opfølgning er lig med tab af omsætning og ressourcespild)
 • Pipeline er relativt stor, men utroværdig og svækket – grundet “alder” og ændringer i f.eks. lukketider. Der mangler transparens og klare risikoparametre at styre udfra og ustruktureret genopfyldning accepteres)

De konkrete løsninger vi leverer, tilpasses den enkelte kundes behov, eller designes fra bunden med målrettede værktøjer, øvelser, test, forløb etc. Ligesom at vi er med hele vejen for at sikre at alle kunder får et maksimalt udbytte af samarbejdet med os.

Opgaver vi hjælper vores kunder med omfatter:

 • Optimering af udvalgte lead kanaler (flere/bedre leads, f.eks. via egne interne/eksterne sælgere)
 • Kvalificering af leads (for en højere hitrate)
 • Valg af de mest effektive Leadkanaler (og fravalg af dem der ikke performer)
 • Styrkelse af salgsindsatsen ude hos kunderne (forberedelse, lead generering, mersalg mv.)
 • Bedre opfølgning på leads og tilbud
 • Kvalitetssikring og risikostyring i pipeline
 • Salgssimuleringer og opbygning af en vækstmotor (afdækning nødvendig performance/ressourcer)
 • Identifikation af svage led i hele salgskæden og fælles erkendelse heraf i salgsorganisation
 • Fastlæggelse af nødvendige KPI’er i hele salgskæden
 • Erkendelse/implementering af en mere effektiv tids- og ressourceudnyttelse (øget facetime/quality)
 • Opbygning af en stærkere salgsproces og performancekultur
 • Nedbrydning af silotænkning og begrænsende komfortzoner hos ledere og medarbejdere
 • Fastlæggelse af ny salgsstrategi og implementering heraf
 • Sparring med salgsledere omkring en styrkelse af salgskulturen og mere effektiv salgsproces
 • Segmentering af markeder og målgrupper
 • Opbygning af baser med nye kunder/kundeemner
 • Brug af CRM (og valg af CRM-system)