En “lean” tilgang

Vi er inspireret af en lean tankegang i vores arbejde med at optimere på værdikæden i salget fra A-Z.

Salgskæden - simpel version i hvid og lyseblå og orange ppt version 3Derfor arbejder vi med at synliggøre effektiviteten, sammenhængene og de svage led i hele salgskæden, men tænker også i 2 naturlige ”blokke” bestående af fødekanalen til salget (segmenterne, leadkanalerne og lead håndteringen) og selve pipeline som fundamentet for forretningens styrke (med salgsprocessen, risikostyringen og it/CRM understøttelse heraf).

Vores metode og leverancemodel er fokuseret på 3 hjørnestene:

Vi tror på at varig forankring sker gennem forløb med fokus på at sikrer involvering, accept og den rette motivation for at “gøre op med hvordan I plejer at gøre ting i salget hos jer”. Derfor indeholder vores forløb typisk 3 grundtrin i et tæt samarbejde med jer:

  • Analyserer på den nuværende performance og sætter tal på potentialet. Og vi skaber herigennem en tydelig erkendelse af at man kan gøre det bedre i salget  med de nuværende ressourcer
  • TLC - in a box (3 trin i leverance - analysere etc)Designer konkrete løsninger som er afstemt til jeres virkelighed og en køreplan for implementering af en styret vækst. F.eks. gennem mere effektive leadkanaler, bedre leadkvalificering eller hvordan I skal opbygge en stærkere pipeline.
  • Realiserer effekten af vores løsningsforslag trin for trin. Vi måler på udbyttet og holder fast i at både I som ledere og jeres medarbejdere skal “levere varen” før der sættes nye ting i gang i salgsorganisationen.

Mange virksomheder taber momentum i implementeringsfasen, hvilket betyder at den reelle effekt og indfrielsen af potentialet aldrig sker. Det er brand ærgerligt og derfor insisterer vi som udgangspunkt altid på at være med i forløbet og sikrer den reelle forankring af ny performance/nye handlinger (målt på KPI’er) og på at dokumentere jeres resultater og vækst i salget.

I processen trækker vi på en række unikke værktøjer – f.eks. vores salgsanalyseværktøj og vores salgssimulator – som bidrager til at sikrer det rigtige grundlag for opbygningen af vækstmotoren og realiseringen af potentialet heri.

Undgå at blive taget med bukserne nede!

Vi udfordrer jer på jeres tilgang og udvikler jeres kompetencer, processer, systemer og hele salgskulturen hos jer. Resultatet er en stærkere salgskæde, hvor I f.eks. kan blive markant bedre til at:

  • TrekantAfdække potentialet og målrette salgsindsatsen mod udvalgte segmenter
  • Generere flere gode leads fra eksisterende lead kanaler
  • Undgå at der ikke tabes værdifulde leads og tilbud på gulvet
  • Dokumentere hvor stærk forretningen er også på længere sigt

Har I brug for en mere “lean” tilgang til salget hos jer?

Så er vi altid klar til at tage et inspirationsmøde. Vi kan også sende jer vores online analyseværktøj “Salgskædeanalysen”. På 10-15 minutter kan du få afdækket din salgskædes stærke og svage led, samt få en første fornemmelse af hvor stort et potentiale du går glip af, gratis og helt uforpligtigende! Analysen er også et stærkt udgangspunkt for at holde et fokuseret og værdiskabende inspirationsmøde hos jer!