En kæde bliver aldrig stærkere end det svageste led

brokenchainVores analyser viser at salgskæden hos danske virksomheder ofte har flere svage led. F.eks. ved de færreste:

  • Hvilke anvendte leadkanaler der bidrager med hvor mange gode leads i dag?
  • Hvilke lead kanaler der kunne bidrage med mange flere gode leads (uden meromkostninger)?
  • Hvor mange gode leads der tabes på gulvet og hvad det koster virksomheden i tabt omsætning?
  • Hvor mange møder man holder med hvem og hvad effekten heraf reelt er på pipeline og salg?
  • Hvor høj risikoen er i forretningen – målt på kvalitet og troværdighed i leadvolumen og pipeline?

Vi møder ofte virksomheder der ikke har fokus på at afstemme de enkelte led i salgskæden til hinanden. F.eks. bruger nogle virksomheder rigtig meget krudt på at generere leads, men ikke på at monitorere den reelle værdi heraf målt på omsætning og omkostninger. Mens andre alene måler meget på udviklingen i pipeline og meget lidt på alt det der går forud i salgsprocessen.

Det taber virksomhederne mange penge på fordi …
  • De svage led skaber forøget risiko for store udsving/svagheder i pipeline og manglende indfrielse af salgsmål
  • Fravær af mål og ansvar i hele kæden medfører en ringere performance end nødvendigt med de eksisterende ressourcer
  • Der mangler dokumentation for det reelle bidrag ned gennem salgskædens trin
  • Salgsledelsen har svært ved at sætte mål, følge op på og evaluere på indsatsen i hele kæden – hvilket også forringer chancerne for at kunne korrigere en negativ udvikling før det er for sent


Få et klart billede af styrken i jeres salgskæde

På 10-15 minutter kan du med vores online analyseværktøj “Salgskædeanalysen” få afdækket din salgskædes stærke og svage led, samt få en første fornemmelse af hvor stort et potentiale du går glip af, gratis og helt uforpligtigende!