ReboundCRM – et stærkt og billigt alternativ

Skærmbillede 2013-04-25 kl. 21.20.51Vi har valgt at kalde vores nye CRM-system for ReboundCRM, fordi målsætningen med systemet er at fastholde mål for salget og samtidig “rebounde” (returnere) værdifuld viden til brugerne heraf.

Viden, som fortæller en virksomhed om den er på sporet af at realisere sine salgsmål eller ej. ReboundCRM formidler således konstant et klart billede af styrken i hele salgskæden, herunder virksomhedens pipeline, de aktiviteter der iværksættes og den performance som salgsorganisationen dokumenterer inde i systemet.

Det vigtigste værktøj i salget

På den måde bliver ReboundCRM salgsorganisationens allervigtigste værktøj og en særdeles god business case for hele virksomheden. Både fordi systemet bidrager aktivt til et styrket og styret salg, og fordi der er tale om en hosted løsning, hvor en virksomhed kan komme i gang med og anvende CRM til en meget attraktiv pris pr bruger.

Hvorfor endnu et CRM-system…

I TheLeadCompany har vi mange års erfaring med at implementere og anvende de mest udbredte CRM-systemer. Store gode systemer med masser af spændende funktionalitet.

Alligevel synes vi, at der manglede et CRM-system på markedet til de små og mindre virksomheder. Virksomheder, som typisk har brug for et system der:

1_transparent

  1. Er meget nemt og intuitivt at bruge
  2. Fokusere på de allervigtigste parametre i et effektivt salg
  3. Samtidigt er billigt at komme igang med og anvende i hverdagen

Udviklingen af ReboundCRM har fra starten været styret benhårdt af disse 3 krav. Systemet er derfor i dag det sikre CRM-valg til alle de virksomheder i målgruppen, der ønsker at arbejde 100% fokuseret på at skabe styret og styrket vækst i deres salg.

Hvad ReboundCRM kan gøre for dit salg og din forretning…

Der er mange gode grunde til at I skal vælge ReboundCRM. Som brugere af systemet kan I opnå at:

  • Leads, emner, kunderBlive mere målstyrede og bedre til at forankre konkrete køreplaner for salget
  • Styrke både jeres nysalg- og mersalg
  • Etablere en målrettet lead generering/håndtering så I ikke glemmer eller taber gode leads på gulvet
  • Opbygge og fastholde en stærk pipeline, som I hurtigt og nemt kan syreteste for dårlige opportunities
  • Fjerne/optimere svage led i salgskæden fra A-Z, så I “aldrig mere bliver taget med bukserne nede” i jeres indfrielse af salgsmålene
Se hvordan du bedre kan styre jeres salg fremover (udvalgte skærmbilleder)…

ReboundCRM indeholder som standard en række funktionaliteter og dashboards. Herunder tre eksempler herpå (klik på den enkelte grafik for en forstørrelse heraf):

Et samlet overblik over styrken i hele salgskæden – med salg, pipeline (uvægtet og vægtet), 1. gangs møder, leads genereret og lead “beholdning” også kaldet Lead Farm (denne visualisering af forretningen kan ske på kryds og tværs, brudt ned på f.eks. produktgrupper, regioner og sælgere. Det samme gælder de efterfølgende skærmbilleder!):

Skærmbillede 2013-04-25 kl. 21.53.48

Overblik alle leads – kategoriseret i risikozoner udfra håndteringen heraf (er der fulgt op på leads, lever de, historik mv.)

Skærmbillede 2013-04-25 kl. 16.11.20

Overblik salg & pipeline – pipeline in/out og risikostyring på alle salgsmuligheder/opportunities (udfra monitorering af de 4 parametre lukketid, sandsynlighed, ordrestørrelse og overholdelse af deadlines i salgsfaserne – I bestemmer selv den indbyrdes vægtning heraf):

Skærmbillede 2013-04-25 kl. 16.16.14


Vil du gerne høre mere om hvordan ReboundCRM kan styrke dit salg?

Så kontakt os for en demo og dialog omkring hvad systemet kan gøre for dig. Vi fortæller dig også gerne meget mere om hvordan vi kan hjælpe dig til at opbygge en styrket fødekanal til dine sælgere – en ægte vækstmotor – og dermed skabe en positiv sneboldeffekt i hele din salgskæde. Med bedre møder, højere konverteringsrater, kortere lukketider og en stærkere pipeline.

Du kan også få et samlet billede af styrken i jeres salg ved at besvare vores online Salgskædeanalyse . Det tager kun 10-15 min. og omfatter gratis og helt uforpligtigende feedback!