CRM er en vigtig ingrediens i opbygningen af en stærk salgsorganisation

CRM har gennem mange år haft en turbolent tilværelse og ifølge Gartner Group ender op mod 70% af CRM-projekterne dårligt. Forklaringen har ofte været at både virksomheder og leverandører har haft den tilgang at CRM-projektet sluttede med implementeringen af softwaren.

Rammevilkårene for succes med CRM er dog forbedret de senere år, hvilket primært kan ses ved at:

 • CRM-systemerne er mere modne, mere brugervenlige og stærke nok til at understøtte langt de fleste behov
 • Salgsfunktionerne generelt er blevet mere strukturerede og bevidste om at de kan blive endnu bedre til at skabe styret og styrket vækst
 • Der er i dag er en bred accept af at CRM kan gøre en positiv forskel, og at det er et forretningsorienteret it-projekt

Alligevel har 67% en dårlig BusinessCase på CRM

I marts 2012 gennemførte vi en CRM analyse med Huset Markedsføring og Megafon, der bl.a. dokumenterede at 67% af de danske virksomheder i dag stadig ikke oplever en god business case på deres CRM investering. 

I vores dialog med mange kunder og kundeemner, hører vi typisk udtalelser som:

 • Vores CRM-løsning er endt som en udvidet telefonbog
 • Ikke alle brugere bruger vores CRM-løsning og kun få personer er i stand til at navigere i og udtrække rapporter herfra
 • Heller ikke vores øverste ansvarlige ledere bruger data herfra som en del af et aktivt beslutningsgrundlag (… så hvorfor skulle vi?)
 • Vores CRM-løsning viser ikke vejen til at nå vores salgsmål og hjælper os ikke med at finde de skjulte potentialer i vores forretning!
Få succes med jeres CRM

For at skabe en god business case på CRM, og samtidig skabe god vækst i salget også i krisetider, skal I først sikrer jer at 3 grundlæggende forudsætninger er på plads:

 • En stærk salgskæde – at I ikke har indtil flere svage led i jeres salgskæde, f.eks. i leadgenereringen/-håndteringen, i opbygningen af pipeline og i jeres evne til løbende at risikostyrer på hele salgskæden
 • En stærk salgskultur – der med afsæt i en grundig nedbrydning af jeres salgsmål (fordelt på f.eks. ny- og mersalg, på territorier og team, på enkelte produkter og sælgere) sætter fokus på den adfærd I ønsker og bevidst synliggøre hvor godt I performer i alle led af kæden
 • Et stærkt CRM-system – som med afsæt i jeres mål (dokumenteret i systemet) understøtter en målrettet og effektiv salgsproces og samtidig giver værdi til den enkelte bruger ved at sikre at nem adgang hertil, at de rigtige data er i systemet og at alle hele tiden kan se om de er på sporet af deres mål – eller ej!

Tag det første skridt til en bedre ROI

I TheLeadCompany har vi udviklet en Salgskæde analyse, som hurtigt og effektivt identificerer jeres svage- og stærke led, mulige modsætninger i salgskæden og de skjulte potentialer ved at gennemfører en salgskædeoptimering hos jer.

Online analysen, som følges op af en gratis og helt uforpligtigende feedback fra os, giver dig:

 • Generel viden om svage led og forbedringsområder i jeres salgskæde
 • Et klart billede af hvorfor CRM ikke endnu er blevet en rigtig god business case for jer
 • Konkret inspiration til hvordan I kan få mere ud af jeres nye eller eksisterende CRM-løsning og hvordan I skal håndtere de udfordringer CRM møder hos jer i dag

Det er vores erfaring fra flere projekter med små og store kunder, at de virksomheder der får styr på alt det rundt om CRM-systemet (mål, proces, adfærd mv.) oplever at medarbejdere og ledere aktivt begynder  at efterspørge muligheden for at kunne bruge et godt CRM-system i dagligdagen!