Kender du de svage led og potentialet i din salgskæde?

Har I svært ved at nå salgsmålene eller er det din fornemmelse at I kunne gøre det meget bedre i salget. Så vil en salgskædeanalyse kunne hjælpe dig med at dokumentere de svage led i jeres salgskæde og afdække potentialet for forbedring.

Vores salgskædeanalyse stiller en række uddybende spørgsmål til din salgskæde og foretager f.eks. en grundig afdækning af hvor gode I er til at:

  • Segmentere og potentialevurdere jeres markeder
  • Udvælge og arbejde med de for jer mest profitable leadkanaler
  • Håndtere leads så ingen tabes på gulvet eller glemmes
  • Kvalificere leads så sælgernes konverteringsrater øges
  • Opbygge pipeline og fastholde styrken heri
Et stærkt værktøj tilpasset jeres behov og udfordringer

I TheLeadCompany har vi udviklet en online spørgeramme med i alt 92 spørgsmål, som sikrer at vi kan komme hele vejen rundt om – og dybt ned i – jeres salgskæde.

Vi kan derfor hurtigt udvælge og sammensætte en analyse som er målrettet jeres erkendte udfordringer og specifikke områder i jeres salgskæde. Spørgerammen omfatter en række spørgsmål inden for hver af de 7 kategorier Salgsproces, Styring, Segmentering, Lead kanaler, Lead håndtering, Pipeline & Early warning, samt Beredskab.

Med en specifik salgskædeanalyse vil vi derfor hurtigt og enkelt kunne:

  • Visualisere jeres svagheder i hele salgskæden og potentialet ved at optimere på disse
  • Gennemføre en detaljeret og velbegrundet vurdering af din virksomheds modenhed i hele eller dele af salgskæden
  • Identificere og uddybe karakteren af de svage led og de åbenlyse modsætninger hos jer
  • Prioritere jeres indsatsområder mod hvert af de svage led/modsætninger, så I starter i “den rigtige ende” og får størst mulig effekt heraf
  • Få præciseret og diskuteret de områder i jeres salgskæde hvor analysen afslører store uenigheder hos jer omkring hvor godt I gør det i dag!

 

Hvad kræver analysen af jer?

Den specifikke salgskædeanalyse bruges typisk som del af en egentlig kvalitativ analyse med fokus på at opbygge en baseline for hvor godt en virksomhed performer i hele sin salgskæde. Derfor deltager f.eks. 5-10 ledere og medarbejdere fra kundens salgsorganisation og det tager max. 15-25 min. for den enkelte respondent at besvare de ca. 40-50 spørgsmål heri.

Når alle har svaret på analysen online,  anvender vi jeres egne data til at skabe et godt afsæt for dialog om jeres salgskæde på en efterfølgende workshop. Salgskædeanalysens objektivitet og den grafiske præsentation af jeres data, tydeliggør behovet for at tage prioriteret action på de svage led i kæden og afdækker samtidig områder hvor deltagerne kan være endog meget uenige omkring den nuværende baseline

Bemærk at den enkelte deltager modtager et fortroligt link direkte i sin indbakke. Data anvendes alene i dialogen med den enkelte respondent eller på interne workshops i en anonymiseret form, indtil andet måtte være aftalt med kunden og deltagerene i analysen!

Kontakt os hvis du gerne vil have at vi designer en specifik salgskædeanalyse til din virksomhed, som I vil kunne bruge som afsæt for at skabe styret og styrket vækst hos jer!