Kender du de svage led og potentialet i din salgskæde?

Vi har udviklet en salgkæde analyse i en online basisversion med 23 spørgsmål inden for de 7 kategorier Salgsproces, Styring, Segmentering, Lead kanaler, Lead håndtering, Pipeline & Early warning, samt Beredskab.

Formålet med basisversionen er – hurtigt og enkelt – at kunne:

  • Vurdere din virksomheds modenhed i hele salgskæden
  • Identificere de svage led og indsatsområder heri
  • Skabe et første stærkt billede af jeres potentiale ved at optimere på disse

Salgskædeanalysen (1) bruges typisk i en af 2 sammenhænge:

  • Til det første møde i en virksomhed, hvor vi typisk før mødet indsamler data til at kunne give en indledende feedback på modenhed, indsatsområder og potentialet. Analysen besvares af 1-2 personer fra virksomheden og er gratis
  • Som del af en egentlig analyse med fokus på at opbygge en baseline for hvor godt en virksomhed performer i hele sin salgskæde. Her deltager f.eks. 5-10 ledere og medarbejdere fra kundens salgsorganisation i analysen. Med kundens egne data skaber vi et godt afsæt for dialogen på workshops. Den tydeliggør behovet for at tage action på de svage led i kæden og afdækker samtidig områder hvor deltagerne kan være endog meget uenige omkring den nuværende baseline

Det tager max. 10-15 min. at besvare de 23 spørgsmål via det tilsendte og fuldt fortrolige link. Data anvendes alene i dialogen med den enkelte respondent eller på interne workshops i en anonymiseret form, indtil andet måtte være aftalt med kunden!

Kontakt os hvis du gerne vil modtage og besvare en online salgskæde analyse med efterfølgende gratis feedback og modtagelse af grafiker med præcisering af svage led og modsætninger!