Hurtig ID af jeres svage led og potentiale

Kunde - salgskædeanalyse for ledergruppeVed I hvor I skal sætte ind? Og ved I hvad I skal gøre hvornår og hvordan, for at sikrer jer en optimeret salgskæde med styret og styrket vækst i salget?

Med vores salgskædeanalyse skaber vi en stærk visualisering af 4 hjørnestene i det effektive salg:

  • Jeres fokus på vækst – og den salgskultur som kommer til udtryk gennem jeres brug af mål og KPI’er, køreplaner, salgsproces, mv.
  • Hvor effektiv jeres fødekanal til salget er – herunder hvor gode I er til at håndterer og kvalificere jeres markeder, lead kanaler og leads på en måde som sikrer jer det nødvendige flow af gode leads til salget
  • Troværdigheden og stabiliteten i jeres pipeline – som udtryk for den reelle styrke i forretningen, og især om den fremadrettet er stærk nok til at I kan indfri jeres salgsstrategi og salgsmål
  • Hvordan I bruger CRM i dag – til at understøtte og drive jeres salgsindsats. Jeres CRM skal gerne give jer gennemsigtighed og dokumentere salgets styrke (i fødekanalen, pipeline og den enkelte sælgers performance), så I målrettet kan arbejde med at optimere salgsindsats og udvikle jeres salgskultur!
Kan I gøre det bedre…

1_transparentVi tror på at alle virksomheder kan vokse med 10-30%. Alene ved at arbejde med at optimere på den nuværende salgskæde, på salgsressourcernes effektivitet og på brugen af CRM til at understøtte og drive salgsindsatsen.

Men mange salgsledelser savner tid, overskud og det objektive grundlag for en god dialog i salgsorganisationen. Andre ved ikke helt hvor de skal starte, eller erkender at “sporene skræmmer” fra tidligere forsøg på at styrke salgssalgskulturen mv., hvorfor de viger tilbage fra at sætte nyt igang.

Vores Salgskædeanalyse skaber hurtigt det nødvendige ledelsesgrundlag med et klart billede af:

  • Hvor I har svage led i salgskæden og hvordan de skader resten af jeres salgskæde
  • Hvor der er åbenlyse modsætninger i måden I arbejder med salgskæden på (f.eks. ved at sætte ambitiøse mål og ikke have klare planer for realisering heraf)
  • Hvor stort forbedringspotentialet er ved at optimere på udvalgte led og og de rammer I skaber for jeres salgsindsats i hverdagen!

Da analysens grafiker og vores feedback til jer hviler på jeres egne data, tager salgsorganisationen typisk rigtig godt imod vores tilbagemelding.

Den gode dialog om hvorfor man har svaret som man har i analysen (der er ofte store forskelle i besvarelserne, også inden for funktionerne i en virksomhed) formidler en mere fælles opfattelse af udfordringer og mulige løsninger herpå!

Vil I vide hvor meget bedre… (prøv vores unikke salgs-simulator)

For at sikrer den rigtige motivation i en salgsorganisation, laver vi typisk en simulering af potentialet ved at optimere på en virksomheds salgskæde.

Skærmbillede 2013-04-24 kl. 23.43.39Til det formål har vi udviklet en salgskæde-simulator som vi fodrer med data fra virksomheden om produktgrupper, salgstyper, leadkanaler, konverteringsrater, ordrestørrelser mv.

Nogle af disse data er dokumenterede, andre baseret på mavefornemmelser. Sidstnævnte skal selvfølgelig valideres over tid for at sikre et reelt billede af performance, men kan som udgangspunkt bruges til at fastlægge nye mål for salg og salgsindsats.

På få timer kan vi, sammen med de rigtige deltagere fra en virksomhed, skabe et fælles vedtaget billede af potentialet ved at arbejde med at optimere salgskæden. Og resultaterne er ofte overraskende positive.

For nylig gennemførte vi en salgssimulering med en virksomhed, som en del af arbejdet med at bygge en vækstmotor. Ved at optimere på 1 leadkanal og supplere med vores moduler til Lead & Pipeline Management, leverede virksomheden selv input til simulatoren som viste et potentiale på 9,7 mill. kr i fortjeneste på bundlinjen.

Det kræver meget lidt af jer at få skabt den rigtige platform for vækst…

Det er nemt og hurtigt at besvare salgskædeanalysen online efter at have modtaget et link fra os (tager typisk 10 min.). Der ud over skal den leder eller en ledergruppe, der har svaret på analysens 35 spørgsmål, afsætte 2 timer til et feedback møde med os.

Feedbacken baseres på virksomhedens besvarelser og diverse grafikker til at facilitere dialogen. Da vi har gennemført analyser mod mere end 300 virksomheders salgskæde, kan vi supplerer med en omfattende benchmark fra mange brancher og typer af virksomheder.

Vil du gerne kende jeres svage led og potentiale?

kontakt os for at modtage en Salgskædeanalyse. På den måde bliver det meget synligt for alle i salgsorganisationen, at der er svage led i kæden og at disse koster en del på salgets effektivitet og succes.