Stigning i konverteringsraten på 8%

Ultimo 2010 gennemførte vi analysen “Virksomhedens Salgspipeline” i samarbejde med Business Danmark og bladet InBusiness. Analysen dokumenterede bl.a.at:

  • Virksomhederne generelt set har en konverteringsrate på 12%, dvs. ud af 100 leads bliver 12 til kunder
  • De virksomheder der har en strategi og systemunderstøttelse på deres salgskæde, har en konverteringsrate på 20%, dvs. 8% mere, eller 67% højere. Dvs. ud af de samme 100 leads bliver 8 yderligere lukket til kunder.

Analysen afslører også, at mere end 50% af de 1.100 deltagende virksomheder ikke har en klar strategi for den tidlige del af deres salgstragt. Mange virksomheder skal altså øge eller forsvare deres omsætning i 2012 og 2013 uden at have:

  • Klare mål for den tidlige del af deres pipeline og overblik over Lead kanalernes udbytte/lønsomhed
  • Indsigt i de mange muligheder for at optimere svage led i deres salgskæder(fra lead generering til kundekonvertering/mersalg)
  • Konkrete værktøjer til at sikre en mere stabil og stærkere pipeline fremover.

Læs mere om analyseresultaterne i Bladet InBusiness her

“Strategi er succes” (s. 12-13)

“Det handler om viden” (s. 14-15)

“Kundeemner fortjener større opmærksomhed” (s. 16-17)

Vil du gerne forbedret jeres konverteringsrate?

Kontakt os hvis du ønsker dialog om hvordan vi kan hjælpe dig til at opbygge en styrket fødekanal til dine sælgere – en ægte vækstmotor – og dermed skabe en positiv sneboldeffekt i hele din salgskæde. Med fokus på bedre møder, højere konverteringsrater, kortere lukketider og en stærkere pipeline.

Du kan også få et samlet billede af styrken i jeres salg ved at besvare vores online Salgskædeanalyse . Det tager kun 10-15 min. og omfatter gratis og helt uforpligtigende feedback!