Nogle salgsteam konverterer langt bedre … (LM-analysen 2014)!

Skærmbillede 2015-03-09 15.39.44Vi gennemførte i 2014 en ny Lead Management-analyse sammen med Business Danmark. For at få et opdateret billede af danske virksomheders fødekanal til salget og hvad der adskiller dem der gør det rigtig godt i deres salgskæde, fra dem som gør det mindre godt (konverterer væsentligt dårligere …)!

690 respondenter deltog og på baggrund heraf kan vi konkluderer at de rigtig gode (vi kalder dem Supersalgsteams) arbejder på en anden måde – med at sætte mål, mere ensartet, mere systematisk mv. – og at de får et markant mere effektivt salg ud af denne indsats.

Klik her eller på grafikken til højre og rekvirer rapporten hos OnMarket …

På OnMarket, den nye portal inden for Salg, Marketing og CRM, kan du rekvirere rapporten med analysen

Du kan også læse mere om vores forskellige events her!

Kontakt os hvis du ønsker en dialog om hvordan vi kan hjælpe dig med at opbygge en stærkere fødekanal til salget – en ægte vækstmotor  med mere effektive leadkanaler, en bedre håndtering/kvalificering af leads og udvikling af en egentlig lead kultur.

Dette f.eks. med vores koncept til Interne Fangster (flere leads via egne medarbejdere) og vores LeadApp, som sikrer “on the fly” registrering og kvalificering af markant flere gode leads!

Der er ikke langt til en positiv sneboldseffekt og markant vækst!

Vi skaber en positiv sneboldeffekt i hele din salgskæde. Med fokus på gode leads skaber vi bedre møder, højere konverteringsrater, kortere lukketider og en stærkere pipeline!

Du kan også få et samlet billede af styrken i jeres salg ved selv at besvare vores online salgskædeanalyse. Det tager kun ca. 15 min. og omfatter gratis og helt uforpligtigende feedback!