67% har ikke fået skabt en god business case på deres CRM investering

I 2012 gennemførte vi en analyse med Huset Markedsføring og Megafon. Formålet var at belyse virksomhedernes styrke i salgskæden med fokus på:Hvor blev den gode business case af

 • Lead Management (har virksomheden den vigtige fødekanal til salget, som sikrer det rigtige flow af leads i den rigtige kvalitet til sælgere?)
 • Pipeline Management (ved virksomheden hvor stærk forretningen er målt på sin ægte pipeline til en hver tid?)
 • Risikostyring i salget (bliver de rigtige ting gjort på det rigtige tidspunkt og får virksomheden en early warning, hvis salgskæden svækkes?)
 • Salgsproces optimering (er sælgerne gode nok til at følge op, overholdes salgsfasetiderne?)
 • CRM anvendelse (bruges CRM til at drive og understøtte salget og har virksomheden fuld gennemsigtighed på målindfrielse og performance?)

Respondenterne var hovedsageligt salg- & marketingschefer samt CEO’s. Spørgerammen blev udviklet af TheLeadCompany og analysen blev gennemført af Megafon. Den efterfølgende tolkning er udarbejdet af os og publiceret i bladet Markedsføring.

Udvalgte resultater fra analysen var:

 • 67% har ikke en god business case på CRM
 • 85% arbejder ikke med risikostyring på pipeline (tallet er 89% på leads)
 • 78% får ikke gode nok leads ud af leadkanalerne og 85% kender ikke lønsomheden på deres leadkanaler
 • 81% ved ikke om sælgerne får leveret nok leads til at opbygge en tilstrækkelig stor pipeline
 • 82% kender ikke den eksakte styrke på deres Pipeline
 • 78% har ikke tilknyttet tidsstyring i deres salgsproces og 77% får ikke Early-Warning herpå

Alle virksomheder kan løfte deres omsætning med 10-30%

Vi tror på baggrund af analysen og vores egne gennemførsel af +160 salgskædeanalyser, at alle virksomheder kan vokse markant alene ved at arbejde med at styrke deres salgskæde og med at bruge deres CRM-system til at spejle styrken heri.

Vil du gerne have en god businesscase på jeres CRM?

Kontakt os hvis du ønsker dialog om hvordan vi kan hjælpe dig til at forbedre jeres udbytte af CRM-systemet. Vi starter ikke med systemet, men med at opbygge en styrket fødekanal til dine sælgere – en ægte vækstmotor – og dermed skabe en positiv sneboldeffekt i hele din salgskæde. Med fokus på bedre møder, højere konverteringsrater, kortere lukketider og en stærkere pipeline. Så skal den gode businesscase nok komme!

Du kan også få et samlet billede af styrken i jeres salg ved at besvare vores online salgskædeanalyse. Det tager kun 10-15 min. og omfatter gratis og helt uforpligtigende feedback!