Vi har analyseret på mere end 2.000 virksomheders håndtering af deres salg

I samarbejde med Business Danmark, Huset Markedsføring og Megafon har vi gennemført 5 analyser med fokus på hele salgskæden og på virksomhedernes brug af CRM til at understøtte og drive denne:virksomhedens-salgspipeline2

  • Salg i Pipelinen (Business DK og Huset Markedsføring)
  • Lead Management (Huset Markedsføring/Megafon)
  • CRM-analysen (Huset Markedsføring/Megafon)
  • Lead Management analysen ’14 (Business DK, 690 virksomheder deltog)
  • Nysalgs-analysen ’16 (link til rapport indsættes i september 2016) – (Business DK, 550 virksomheder deltog)

Der ud over har vi selv gennemført mere end 300 analyser af virksomheders salgskæder med vores egen salgskædeanalyse.

Der er meget at komme efter ved at optimere salgskæden

Analyserne bekræfter at virksomhederne langt fra arbejder målrettet og struktureret med at optimerer deres salg, f.eks. fremgår det heraf:

 • At 3 ud af 4 virksomheder ikke har en kobling mellem deres salgsmål og hvad deres fødekanal til salg skal bidrage med for at målene kan indfries (hvilket medfører for svag leadgenerering og dermed også en for svag pipeline)
 • At 60% af virksomhederne ikke har en entydig grænse for hvor lang tid et lead må ligge før det skal være kontaktet, hvilket betyder at mange leads bliver kontaktet for sent, eller slet ikke… (det taber virksomhederne millioner på)
 • At 2 ud af 3 virksomheder ikke mener at de har haft en positiv business case på CRM system indtil nu, hvilket så igen hænger sammen med at man ikke arbejder tilstrækkeligt med at optimere salgskæden og spejle denne i CRM-systemet (så man til enhver tid har gennemsigtighed i forretningens styrke og sælgernes performance!

Vil du have mere at vide?

Så læs mere om analyserne. Eller kontakt os for et inspirationsmøde om hvordan vi kan hjælpe dig til at opbygge en styrket fødekanal til dine sælgere – en ægte vækstmotor – og dermed skabe en positiv sneboldeffekt i hele din salgskæde. Med bedre møder, højere konverteringsrater, kortere lukketider og en stærkere pipeline.

Du kan også få et samlet billede af styrken i jeres salg ved at besvare vores online Salgskædeanalyse . Det tager kun 10-15 min. og omfatter gratis og helt uforpligtigende feedback!